Kayak Support´s "KayakHotel" ligger inrymt i en gammal kulturmärkt fastighet byggt i början av 1900-talet. Härifrån kommer man snabbt ut till trevliga paddelvatten utan att behöva "harva" igenom en tråkig transportsträcka.
Förvaringsutrymmet är säkert och hanteras med egen nyckel, samt är utrustat med larm.
Vi har ett fåtal platser även för dubbelkajaker.
Nockeby-förvaringen är lättillgängligt med bil. Lätt att lasta/lossa.

Möjlighet att hyra kajaker på plats om du vill ha med kompisar som ännu inte har egna kajaker. Servicedepå, om du skulle ha problem med kajaken som vi säkert kan greja.

PRISER NOCKEBY 2014-2015
Kalenderårshyra
med fakturabetalning 1ggr/år, 3mån uppsägning (innan kalenderårets utgång)
Singel 2500:-/År, Dubbel 3750:-/År,
Större storlek typ VKV YooAKim 5000:-/år
Kalenderårshyra
med månadsbetalning, 3mån uppsägning (innan kalenderårets utgång)
Singel 250:-/mån, Dubbel 375:-/mån, Större storlek typ VKV YooAKim 500:-/mån
Månadshyra
1mån uppsägning (innan kalendermånadens utgång)
Singel 300:-/mån, Dubbel 450:-/mån, Större dubbel 600:-/mån

Förvaringen i SOLVIK är också en kulturmärkt byggnad, en av Stockholms första friluftsbads-anläggningar. Byggnaden är placerad på badstranden, vilket innebär att vattnet är alldeles intill. Här finns valmöjligheten att lägga i vid brygga eller strand. Tillgänglighet med bil är begränsad, så viss handtransport till bil krävs om man önskar paddla annorstädes.

PRISER SOLVIK 2014-2015
Kalenderårshyra
med fakturabetalning 1ggr/år, 3mån uppsägning (innan kalenderårets utgång)
Singel 2000:-/År, Dubbel 3000:-/År,
Större storlek typ VKV YooAKim 4000:-/år
Kalenderårshyra
med månadsbetalning, 3mån uppsägning (innan kalenderårets utgång)
Singel 200:-/mån, Dubbel 300:-/mån, Större storlek typ VKV YooAKim 400:-/mån
Månadshyra
1mån uppsägning (innan kalendermånadens utgång)
Singel 250:-/mån, Dubbel 375:-/mån, Större dubbel 500:-/mån

Är du intresserad?
Skicka ett mail här


Eller slå en signal: 0708-18 25 10

Länk till KAYAK SUPPORT